Nerezident

Nerezident (daňový nerezident) je jakákoli osoba, která má povinnost hradit všechny daňové poplatky v zahraničí. Nerezidentem může být fyzická osoba, která nemá trvalý ani přechodný pobyt v České republice, právnická osoba se sídlem mimo ČR a organizační složka tuzemce se sídlem v zahraničí.