Netto

Netto znamená v doslovném překladu čistý. Ve finanční terminologii se termín netto nejčastěji používá v souvislosti s příjmy. Na rozdíl od brutto příjmu je netto (čistý) příjem vždy nižší o daň a částku na úhradu zdravotního a sociálního pojištění.