Nominální úroková sazba

Nominální úroková sazba je běžná úroková míra uvedená ve smlouvě nebo v úrokovém lístku banky. Vyjadřuje se v procentech a představuje skutečnou peněžní hodnotu dluhu, kterou bude muset dlužník zaplatit věřiteli za možnost použít jeho peníze. Naproti tomu reálná úroková míra odráží vliv očekávané inflace.