Obchod

Obchod je proces, při kterém se spojují jednotliví účastníci trhu za účelem vykonání obchodní činnosti. Jedna strana poskytuje své zboží, produkty nebo služby té druhé, která je za to ochotna dohodnutou formou zaplatit, aby mohla získat konkrétní statky. Obchod probíhá výhradně na základě dohody a následného finančního vyrovnání. Na konkrétních podmínkách se dohodnou všechny smluvní strany.