Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou obecně ustanovený oficiální dokument, který upravuje všechny vazby mezi smluvními stranami. Obchodní podmínky musí být součástí každé smlouvy a společnost, která je vytváří, má povinnost seznámit klienta s každou jejich aktualizací a také jejich podobu zveřejnit na svých internetových stránkách tak, aby byly klientům vždy k dispozici. Takové nařízení stanoví zákon. Obchodní podmínky definují používané výrazy, způsoby vedení účtu, způsob vedení platebního styku, způsob zpoplatnění bankovních služeb i způsob informování klientů o změnách.