Obchodní registr

Obchodní registr je souhrnný seznam všech oficiálně zapsaných podnikatelských subjektů, který je veden na příslušném krajském soudu. Zápis v obchodním rejstříku je povinný pro všechny právnické osoby, které sídlí a podnikají na území ČR. Díky registru jsou občanům k dispozici základní informace o kterémkoliv podnikatelském subjektu a jeho činnosti. Všechny údaje v registru se pravidelně aktualizují.