Obchodní zástupce

Obchodní zástupce je profesionální pracovník, jehož činností je seznamování klientů s aktuálními produkty, vyjednávání o podmínkách a následné poskytnutí produktu svému klientovi. Obchodní zástupce vykonává svou činnost v terénu, což znamená, že se s klienty nesetkává na pobočce společnosti, ale navštěvuje je doma nebo na dohodnutém místě. Za své obchodní výsledky je nejčastěji odměňován provizí.