Osobní bankrot

Osobní bankrot neboli oddlužení splátkovým kalendářem je způsob jak se dlužník může zbavit dluhů, které už nemůže splácet. Podmínkou vyhlášení osobního bankrotu je, že dotyčný musí mít práci a musí být schopen do pěti let splatit alespoň třicet procent dlužné částky. Po celou dobu osobního bankrotu si navíc musí vystačit s takzvaným nezabavitelným minimem. To se stanoví na základě životního minima dlužníka a normativních nákladů na bydlení, které stanovuje stát. Částka se zvyšuje i za každé vyživované dítě a manžela či manželku. Výše stanoveného minima závisí rovněž na tom, komu dotyčný dluží. Pokud je mezi věřiteli stát nebo dlužník neplatí výživné, musí být v první řadě uspokojeny tyto tzv. přednostní pohledávky. Na živobytí pak dotyčnému zůstane méně, než v případě, že dluží například bance nebo nebankovnímu poskytovateli půjček. Přesné podmínky osobního bankrotu upravuje insolvenční zákon.