Penále

Penále je sankční poplatek, který věřitel účtuje dlužníkovi při porušení některé ze smluvních podmínek. Výše penále a důvody, kdy může být taková sankce udělena, jsou zahrnuty ve všeobecných obchodních podmínkách, které jsou součástí smlouvy. Penále se vyměřuje za prodlení úhrady splátky nebo jakékoliv jiné nerespektování smluvních pravidel.