Platební styk

Platební styk označuje jakoukoli probíhající platbu mezi obchodními stranami, přičemž není podmínkou, aby obchodní strany udržovali obchodní vztah ani aby podepsali smlouvu o obchodní spolupráci. Platební styk můžeme rozdělit dle typu na hotovostní, bezhotovostní a kombinovaný, při němž se platba uskuteční za použití více platebních nástrojů.