Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet je typ pojištění, které klientovi zaručí, že vznikne-li mu pojistná událost, bude za něj čerpaný úvěr platit příslušná pojišťovna. Takovou pojistnou událostí může být dlouhodobá nemoc nebo úmrtí. Mnoho poskytovatelů úvěrů také nabízí připojištění pro případ ztráty zaměstnání nebo invalidity, ať už částečné nebo plné. Pojistné plnění je v případě pojistné události vyplaceno na úvěrový účet klienta a snižuje tak výši jeho pohledávky.