Portfolio

Portfolio je celkovým souhrn investičních nástrojů a produktů, které poskytovatel těchto služeb nabízí klientům. Portfolio jako spektrum nabízených produktů se nazývá produktové portfolio.