Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství je dávka z nemocenského pojištění, kterou matka čerpá během těhotenství a mateřské dovolené. Základní podmínkou pro její přiznání a čeprání je, že rodič dítěte platil před porodem nemocenské pojištění (za zaměstnance jej povinně platí zaměstnavatelé).