Předčasné splacení úvěru

K předčasnému splacení úvěru dochází tehdy, když uživatel úvěru navrhne svému věřiteli splacení závazků vyplývajících z úvěru dříve než nastane smluvně dohodnutý datum splatnosti. Věřitel musí předčasné splacení úvěru odsouhlasit oficiálním prohlášením a sepsáním dodatku ke smlouvě o poskytnutí úvěru. Některé banky a nebankovní finanční ústavy umožňují předčasné splacení pouze za úhradu určitého poplatku.