Progresivní způsob splácení

Progresivní způsob splácení je takový způsob splácení úvěru, při kterém se klientovi výše splátky po celou dobu splácení průběžně zvyšuje. Měsíční splátka je obvykle stejná na období jednoho roku a v následujících obdobích se zvyšuje o pevný koeficient růstu. Pokud nejsou při daném úvěru nastaveny fixní úrokové sazby, progresivní splácení se může v průběhu splácení postupně změnit na anuitní splácení, čili rovnoměrně rozložené měsíční splátky. Nutným předpokladem je ale samozřejmě souhlas věřitele. Progresivní forma splácení se využívá zejména při hypotečních úvěrech. Je přesným opakem degresivního splácení.