Půjčka ze životního pojištění

Půjčka ze životního pojištění je úvěr, který se poskytuje pojistníkovi na základě písemné žádosti. Jedinou zárukou takové půjčky je pojistná smlouva a povinnost pro pojistníka převést práva z pojistné smlouvy na pojistitele. Taková půjčka může být poskytnuta za splnění předpokladu, že základní životní pojištění má stanoveno odkupné a pojistná smlouva je právoplatná.