Reálná úroková míra

Reálná úroková míra, nebo také reálná úroková sazba, je taková sazba, která ukazuje, jak se změní kupní síla vložených nebo půjčených peněz. Vyčíslíme ji tak, že od nominálních úrokových sazeb odečteme míru inflace. Když jsou nominální úrokové sazby nízké a inflace vyšší, mohou být reálné úrokové sazby záporné. To znamená, že hodnota peněz díky úročení sice roste, ale ne tak rychle, aby se růst vyrovnal tempu, jakým peníze ztrácejí vlivem inflace hodnotu. Vložená nebo půjčená suma ve výsledku ztrácí kupní sílu. Tento výsledek je výhodný pro dlužníky, kterým klesá reálná hodnota dluhu. Na druhou stranu je nevýhodný pro věřitele, kterým klesá reálná hodnota půjčených peněz.