Reminent

Remitentem se stává automaticky první majitel vystavené směnky, kterou vystavil dlužník s cílem vrátit svůj neuhrazený dluh. Remitent má právo takovou směnku prodat.