Revolving

Revolving je automatické opakování nebo obnovování dlouhodobého úvěru. Po uplynutí sjednané lhůty pokračuje úvěrový vztah se stejnými podmínkami bez dalších úprav. Revolving se využívá při kontokorentních úvěrech nebo při využívání kreditní karty, kde se dá snadno opakovaně čerpat limit v úvěrovém rámci a vždy ho i splatit včas bez zbytečných komplikací. Revolving je určen pouze pro stálé klienty jako součást věrnostního programu.