Ručitel

Ručitel je osoba, která se věřiteli zaručí za splnění všech závazků v případě, že by se dlužník dostal do nečekaných finančních problémů a nebyl způsobilý splácet dluh. Prohlášení ručitele musí mít písemnou podobu dokumentu a podpis ručitele musí být úředně ověřen. Ručitelů může být více, protože každý se zaručí za určitou část.