SOLUS

SOLUS je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a rovněž ke snižování potenciální finanční ztráty věřitelů. Název sdružení vznikl složením počátečních písmen z původního názvu, a to Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům. Hlavní činností sdružení je spolupráce, vzájemná pomoc a ochrana společných zájmů členů, zejména v oblasti zajištění kvality pohledávek vzniklých z jejich činnosti. K tomuto účelu provozuje sdružení několik registrů, mimo jiné databáze, v níž jsou údaje o spotřebitelích, kteří plní a nebo také neplní svoje smluvní závazky vůči členům sdružení.