Solventnost

Solventnost je momentální schopnost klienta plnit všechny své finanční závazky. Tato platební způsobilost vyplývá z aktuálního dostatku disponibilních zdrojů v současném stavu.