Splátkový kalendář

Splátkový kalendář je harmonogram obsahující přesná data splátek. Nemusí se využívat pouze při splácení půjček. S jakýmkoli věřitelem je možné se dohodnout na vystavení splátkového kalendáře v případě, že dlužník nemá momentálně prostředky na zaplacení dluhů.