Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Společnost s ručením omezeným (zkráceně s.r.o.) je formou podnikání, kterou v Česku upravuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Společnost tohoto typu může založit jediný společník nebo více společníků. Minimální vklad společníka je 1 Kč. Za porušení svých závazků odpovídá společnost celým svým majetkem, společníci pak společně a nerozdílně ručí za závazky společnosti jen do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti.