Tarif

Tarif je veřejně vyhlášený seznam nabídkových cen a poplatků závazných pro vyjednávání cen ve smyslu platné cenové legislativy za jakékoli poskytované služby.