Transferová platba

Transferová platba představuje finance, které stát poskytuje občanům pro jiné důvody, než je běžné zaměstnání nebo výměna za služby. Příkladem jsou státní dávky, podpora v nezaměstnanosti.