Tržní cena

Tržní cena je pojem z ekonomie, jinak také cena dosažená na trhu. Je dosahována s tendencí dosáhnout rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Tržní cena zboží, produktu nebo služby je zjednodušeně taková cena, za kterou je prodávající strana ochotna prodávat a kupující nakoupit. Tržní cena je v podstatě hodnotovým ekvivalentem vyjádřeným v penězích umožňujícím podle místních podmínek obstarání obdobné věc, které jsou stejné nebo srovnatelné v daném místě a čase.