Účelový úvěr

Účelový úvěr neboli účelová půjčka je takový úvěr, u něhož je nutné doložit, k jakému účelu budou čerpané peníze využity. Obvykle se mezi ně řadí tzv. spotřebitelské úvěry poskytované na předem stanovené zboží či služby (například na nákup automobilu či vybavení domácnosti), nákupy na splátky a úvěry na koupi nemovitostí či na jejich rekonstrukci (hypoteční úvěry). Opakem je úvěr bezúčelový, u něhož není nutné dokládat účel využití poskytnutých finančních prostředků.