Úrok

Úrok je odměna pro věřitele za to, že zapůjčil peněžní prostředky dlužníkovi. Ve většině případů je úrokem peněžní částka. V ekonomii se pro tento proces používá termín, že věřitel poskytl úvěr. Hodnota úroku se může lišit v závislosti na délce trvání úvěru nebo na jeho výši. Výše úroku se vyjadřuje pomocí úrokové míry (sazby).