Úroková sazba

Úrokovou sazbu můžeme chápat jako měřítko ceny peněz. Určuje, jakou část jistiny (půjčené částky) musí dlužník za předem smluvně stanovenou dobu věřiteli zaplatit za půjčku či úvěr. Udává se v procentech a vyjadřuje, o kolik (jakou částku) zaplatí dlužník finanční instituci, která mu poskytla úvěr, navíc.