Věřitel

Věřitel je jedna ze smluvních stran, která poskytla dlužníkovi na stanovené období peněžní prostředky v dohodnuté výši za dohodnutý příplatek. Věřitelem nemusí být výhradně pouze banka, ale jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje úvěr v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti nebo sdružení těchto osob.