Vinkulace

Pojem vinkulace obecně označuje omezení možností nakládat s určitou věcí – omezení dispozičního. U vkladů, úvěrů, pojistného plnění nebo u cenných papírů tak může být disponování s nimi vázáno na heslo nebo souhlas třetí osoby, případně omezeno jen pro určitý účel a podobně. Vinkulace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby znamená, že v případě pojistné události je pojistné plnění vyplaceno třetí osobě. U hypoték se setkáte s pojmem vinkulace v souvislosti s životním pojištěním a pojištěním nemovitosti. Účelem vinkulace v tomto případě je zajistit bance řádné splacení závazku. V případě, že nastane pojistná událost u životního pojištění (smrt, invalidita) je přednostně uhrazena celá část hypotéky. U cenných papírů pak vinkulace znamená, že s jejich převodem na jinou osobu musí souhlasit emitent. V novém občanském zákoníku nahrazuje vinkulaci pojištění často Zástavní smlouva k pohledávce.