Zabezpečení úvěru

Zabezpečení úvěru je způsob, kterým může poskytovatel úvěru minimalizovat finanční ztrátu v případě, že by klient nebyl schopen hradit splátky dle dohodnutých podmínek. Poskytovatel úvěru může díky takovému zajištění uplatnit své právo na náhradu vůči dlužníkovi nebo třetí o sobě, která se zaručila za řádné a včasné splácení. Úvěr je možné zajistit peněžně, ale mnohem častějším případem je nepeněžní zabezpečení, které se provádí prostřednictvím zástavy nemovitosti, práv, cenných papírů či ručením.